Inspirasjonsdag

Bli inspirert og få fylt opp den "pedagogiske verktøykassa"!
1-huske

1-12Visste du forresten at for aller første gang har to norske barnehagebøker blitt oversatt til tysk?!

Det er en stor heder for norsk barnehagetradisjon, men det viser også at problemet med «flaks eller uflaks» i barnehagen finnes like mye i andre land som her hjemme.

Bøkene vi snakker om er «Ledelse av verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager», og disse bøkene vil være utgangspunktet+ for denne inspirasjonsdagen.

Det vil være praktiske barnehageeksempler fra både Norge, Sverige, New Zealand og Tyskland!

1-sjefer

Om foreleserne:
Grete Helle og Tom Rune Fløgstad er begge utdannet barnehagelærere og har allsidig arbeidserfaring, også utenfor barnehagens verden. De har til sammen skrevet 6 bøker for barnehage og skole. «Ledelse av verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager» kom i 2016.

De har de siste 14 årene drevet firmaet Ringer i vann, og har arbeidet i en lang rekke norske kommuner med både helhetlig barnehage- og skoleutvikling. De har et stort internasjonalt nettverk, og har arbeidet med barnehager og skoler både i Tyskland og på New Zealand.

Flaks eller uflaks?

En praktisk inspirasjonsdag om hvordan vi kan jobbe for at alle barn og foreldre skal oppleve å ha «flaks» med barnehagen sin!

Noen av spørsmålene som blir belyst er;
• Hvordan kommer vi fra snakk om verdier til felles praksis, en «sånn gjør vi det her hos oss»praksis?
• Hvorfor er det viktig med forventningsavklaringer – både overfor kollegaer og foreldre?
• «Pedagogisk HMS» – hva er det?
• Hvordan kan vi bruke felles verdier for å skape en barnehage med høy kvalitet?

Temaet for dagen går rett inn i debatten om barnehagens kvalitet! Hvordan kan vi sikre oss at alle faktisk gjør det vi sier vi gjør, og på en sånn måte at hvert enkelt barn og hver enkelt forelder blir både sett, hørt og ivaretatt?

Få fylt opp den pedagogiske «verktøykassa»!
Det er store etiske spørsmål som løftes opp, men samtidig er kurset veldig praksisnært med mye deltageraktivitet, og ikke minst, det er lærerikt! Du vil nemlig få lære hele fire verktøy/metoder som har stor bruksverdi både i personalgruppa, i forhold til foreldre/foresatte og med barna!

Datoer:

Trondheim 2. februar,
Hotell Scandic Lerkedal, Klæbuveien 127 A,
7031 Trondheim

Bodø 9. februar, Hotell Scandic Bodø,
Sjøgata 23, Bodø

Tid:
09.30 – 15.30 (begge steder)

Pris:
1.490,-.

Ved påmelding av 4 eller flere deltakere er prisen 1.350,- pr. pers.
Prisen inkluderer bl.a. pausebuffeter, lunsj og kaffe/te

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist: 5. januar 2017.

Link til påmeldingsskjema

 

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere