På Facebook og Twitter

01/26/23

RINGER I VANN
Sansemotorisk træning er det vigtigste redskab til forandring, hvis dit barn har motoriske- og sansemæssige udfordringer! Fordi sansemotorisk stimulation skærper barnets sanser og det vigtige samspil mellem sanser, hjerne og krop, er det også redskabet til at skabe positiv forandring for dit barn. Et godt samspil mellem sanser, hjerne og krop er fundamentet for al bevægelse, reaktioner, følelser, og dermed for dit barns motoriske udvikling, sociale færdigheder, følelsesmæssige balance og indlæring. Et godt sansemotorisk fundament giver derfor dit barn forudsætninger for mod og tro på egne evner.Netop mod og tro på egne ever giver selvværd og selvtillid, og de bedste muligheder for at stå stærkt som det lille selvstændige mennesker dit barn er. Vil du vide mere om hvad vores sansemotoriske forløb kan gøre for dit barn, kontakt din lokale Sanse Motorik klinik. Lad os sammen hjælpe dit barn til mod og tro på egne evner💚 ... See MoreSee Less
Les på Facebook