Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

RINGER I VANN har delt Statped sin video. ... See MoreSee Less

Jo tidligere synsvansken blir oppdaget, jo raskere kan vi sette inn tiltak. Les mer om hvordan oppdage synsvansker www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/syn/oppdage-og-utrede-synsvanske...

Les på Facebook
·Del

Todagers ledersamling i Loen med 50 barnehageledere. Utviklingsarbeidet "Saman om Ørstabarnehagen - verdibasert leiing" er godt i gang. Endringsteori og trening på mange nyttige lederverktøy sto på menyen. Fra mandag av starter vi opp med virksomhetsanalyser! ... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Galterud ungdomskole fra Drammen har gjennomført et arbeidsseminar på Killingen leirskole for å komme fram til felles verdier. De har i løpet av to dager arbeidet med skolens kjerneverdier, og verdier som skal kjennetegne kollegasamarbeid og skolens læringsarbeid.

Det er de verdiene de ansatte har med seg inn i det daglige arbeidet, som viser skolens moral og etikk, og som begrunner små og store valg i det daglige arbeidet og på lang sikt. Det er dermed hel sentralt at de verdiene skolen styrer etter er felles, og at de er arbeidet fram i en demokratisk prosess der alle ansatte har fått bidra.

Seminaret på Killingen markerer starten på en prosess som vil forsette i lang tid framover og som vil involvere både skolens ansatte, skolens elever og elevenes foresatte. Vi gleder oss til å være med som hjelpere på denne verdireisen!
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Opplev elevsentrert ledelse og elevsentrert vurderingskultur, tidlig innsats, fagovergripende dybdelæring og, ikke minst, barn og ungdom med fokus på læring, refleksjon og kreativ tenkning.

New Zealand er kjent for et av verdens beste skolesystemer. Det er ikke uten grunn at Stortingets utdanningskomité har vært der på studietur og Ludvigsen-utvalget har sett dit i arbeidet med å utforme framtidens norske skole. Noen av verdens dyktigste skoleutviklere og skoleforskere kommer også fra New Zealand.

Du har nå mulighet til å oppleve forskningsbaserte teorier omsatt i praksis i nært samarbeid med dyktige skole- og barnehageledere, lærere og ikke minst engasjerte elever! Ringer i vann har arrangert studieturer til New Zealand siden 2005, og flere enn 500 norske, svenske, danske og nederlandske lærere og barnehagelærere har opp gjennom årene studert New Zealandsk skole på nært hold.

I samarbeid rektorer fra New Zealand vil det bli arrangert studiebesøk på flere av de beste skolene i Auckland. Gjennom muligheten for å følge enkeltlærere i praktisk undervisning over flere dager og en rekke forelesninger og workshops med skoleledere, vil deltakerne oppleve skolebesøk med et stort praktisk fokus. Den praktiske forankringen vil gjøre at sjansen er meget stor for senere å lykkes i utviklingsarbeidet på egen skole eller i egen kommune. Fordypning vil i særlig grad skje i forhold til ledelse, lærende organisasjoner, dybdelæring, grunnleggende forutsetninger for læring, kreativitet, refleksjon og ulike former for vurderingsarbeid. Men for at læringsutbyttet skal være størst mulig for alle deltakere, forsøker vi å sy et unikt program for hver enkelt studietur, som i størst mulig grad fanger opp deltakernes ønsker og behov.

Her er noen av tilbakemeldingene fra tidligere deltakere:
«Jeg har ikke lært så mye siden jeg gikk på lærerskolen!»
«Er svært fornøyd med alt og synes at det faglige har vært på topp!»
«Valg av skoler var fantastisk!»
«Verd innsatsen, både i tid og penger!»
I forbindelse med studieturen i 2016 intervjuet VG en av deltakerne og skrev blant annet;
«Det var helt utrolig lærerikt i New Zealand. Jeg ville ikke ha vært den studieturen foruten. Vi var på forskjellige skoler og fikk blant annet høre hvordan rektorer direkte underlagt staten ble fulgt opp i detalj av det statlige kontrollorganet. Vi fikk velge fra egne parallellsesjoner – ut fra hva som var nyttig for hver enkelt deltager. Og vi fikk se nærmere på hvordan verdibasert ledelse fungerer i disse skolene».
... See MoreSee Less

Studietur til New Zealand

februar 18, 2018, 12:00am - mars 4, 2018, 12:00am

Opplev elevsentrert ledelse og elevsentrert vurderingskultur, tidlig innsats, fagovergripende dybdelæring og, ikke minst, barn og ungdom med fokus på læring, refleksjon og kreativ tenkning. New...

Les på Facebook
·Del

Er det fortsatt noen som tror på «LÆRINGSSTILER»? I så fall er det kanskje på tide med en revisjon av den pedagogiske praksisen!

Norske skoler og barnehager har opp igjennom årene vært preget av det vi kan kalle «kengurutenkning» - nye guruer har hoppet inn (og ut igjen) med jevne mellomrom. Dette har ofte vært dårlig dokumenterte pedagogiske påfunn, og bak metodene ligger det kommersielle interesser gjennom boksalg, foredrag, kurs og til og med sertifiseringer. En av de mest hardnakkede trendene er/har vært «Læringsstiler» – ideen om at vi lærer forskjellig og at innlæringen må tilpasses måten den enkelte lærer på! Vi påvirkes f.eks. i ulik grad av lyd, lys, temperatur, møblering, tid på dagen, lærere, medelever; hvilke sanser vi benytter ved innhenting av informasjon f.eks. gjennom å lytte (auditiv), lese/observere (visuell), skrive/notere (taktil), bevege seg (kinestetisk) og måten vi håndterer komplisert informasjon på (analytisk eller holistisk). Lærernes oppgave blir å diagnostisere hvilken «læringsstil» det enkelte barn eller ungdom har, og deretter tilpasse undervisningen til dette. For dette formålet er det utviklet ulike kartleggingsverktøy.

«Læringsstilene» dukket opp på begynnelsen av 2000 tallet, og det er fortsatt skoler og barnehager som har dette som et sentralt pedagogisk verktøy, og det til tross for at det ikke har vært dokumentert gjennom forskning at det faktisk virker inn på barnas læring. Felles for mange av disse «pedagogiske verktøyene» er at de er basert på myter (neuromyths) om hvordan hjernen virker. Har du for eksempel hørt at de fleste bare bruker 10% av hjernen sin? Kanskje føler du noen ganger at du er en av dem? Men påstanden er en myte – alle bruker hele hjernen sin, og hele hjernen er involvert i å løse ulike oppgaver. Evolusjonen ville ikke utrustet oss med en stor og energislukende hjerne (selv om hjernen bare står for ca. 2% av kroppsvekten bruker den 20% av all energien(!)) dersom 90% av den skulle stå ubrukt!

I 2014 ble det publisert en artikkel i «Nature Reviews Neuroscience» som viste i hvilken grad lærere i fem ulike land trodde på ulike påstander om hvordan barn og ungdommer lærer. En av mytene, at barn lærer bedre om undervisningen tilpasses deres egen «læringsstil» var det 96% av lærerne som trodde på. I tillegg trodde 80% at noen barn er styrt mer av venstre hjernehalvdel mens andre er styrt mer av høyre, og dette kan forklare forskjeller i hvordan de lærer. Begge disse mytene er kraftig tilbakevist av hjerneforskere. I forbindelse med Brain Awareness Week 2017 har nå tretti ledende hjerneforskere fra blant universitetene Harvard (USA), Oxford, Cambridge (UK), Max Plank (Tyskland) og Queens i Canada gått kraftig ut og advart mot å tro at det er noe som helst hold i teoriene om "læringsstiler". De sier at teorien om «læringsstiler» er det de kaller en «neuromyth», og at det ikke er funnet noen vitenskapelige bevis for at «læringsstiler» virker positivt inn på elevenes læring.

Kanskje fokus på «kritisk tenkning» og mer fokus på evidens basert praksis ville vært en bedre anvendelse av tid og (ikke minst) ressurser?
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Å trene hjernen er blitt en gigantisk industri. Googler man kognitiv trening får man mer enn 10 millioner treff for mer eller mindre kommersielle apper, spill og andre produkter som skal gjøre hjernen mer effektiv. Men blir vi egentlig lurt? Noen av verdens ledende hjerneforskere (ved blant annet Stanford universitetet og Max Plank instituttet) har testet ut de mest toneangivende produktene for å se om de faktisk kan forbedre den kognitive evnen. Resultatet er tydelig – de fleste kognitive treningsmetodene som spill og apper gjorde riktignok barna etter hvert dyktigere på selve spillet, men de ble ikke videre smartere, mer konsentrerte eller kreative. Ikke fikk de bedre hukommelse heller. Derimot har hjerneforskning vist at motorisk trening og mosjon (!) styrker alle våre tankemessige evner. Men det skjer spennende ting! Ved universitetet i Auckland, New Zealand har et forskerteam under ledelse av Karen Waldie og David Moreau nå utviklet et program som nå prøves ut på skoler i Auckland, og som består av både motoriske øvelser og kognitiv trening på nettbrett/pc. Programmet blir gjennomført med tilsammen 30 minutter med øvelser ved starten av hver skoledag, og det går over en 10-ukers periode. Målet er at dette skal bli et obligatorisk program for alle skoler på New Zealand. I forbindelse med skrivingen av vår neste bok, har vi vært så heldige at vi har fått følge dette arbeidet på nært hold. Spennende! ... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Nyheter

Nytt stort utviklingsarbeid for Ringer i vann!

Ringer i vann har, i konkurranse med bl.a. to av verdens største rådgivingsselskaper og en høgskole, blitt engasjert til et treårig skoleutviklingsprosjekt i Hedmark. Det er regionrådet for Sør-Østerdal som koordinerer skoleutviklingsarbeidet som vil foregå i følgende...

les mer

2011 – nok et spennende år for Ringer i vann!

Drammen, New Zealand, Askøy, Barcelona, Indre Østfold og USA er noen av de stedene Ringer i vann har vært i aksjon i løpet 2011. Det har, som vanlig, vært et svært aktivt og spennende år. Her følger noen «headlines»: Konferanse: Ringer i vann-konferansen i januar 2011...

les mer

Ringer i vann-konferansen 2012

Årets konferanse har skolens hovedprosess, elevenes læring, i fokus. Vi har så valgt å ha tre ulike temaer knyttet opp til dette; FORELDRES ROLLE I BARNS LÆRING, ELEV- OG LÆRERVURDERING I PRAKSIS og LÆRING I FOKUS. Første dag vil ha fokus på foreldre og foreldrenes...

les mer

Utdanning ut av fattigdom.

North Star Schools i Newark, New Jersey, USA er en annerledes skole.  På North Star Schools i Newark, New Jersey kommer nærmere 100% av elevene fra det som må beskrives som svært dårlige sosioøkonomiske forhold. De aller fleste av elevene kommer fra forhold som er...

les mer

Ringer i vann-konferansen 2012.

Datoene for neste års Ringer i vann-konferanse er 23. og 24. januar 2012. Konferansen blir arrangert på Quality hotel 33 i Oslo. Vi er godt i gang med programmet og konferansen vil som vanlig bestå av nyere skoleforskning og, ikke minst, gode praktiske eksempler på...

les mer

Musikkorps i barnehagen – er det mulig??

Bladet "Ambis" (utgitt av Norges Musikkorps Forbund) bragte i siste nummer en artikkel om Etterstad barnehage i Oslo som hadde startet eget musikkorps! For dette ble barnehagen belønnet med Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur 2010. Kort historikk:...

les mer

John Hattie om “Evidence based teaching”

.John Hatties skoleforskning er blitt kjent verden over. Boka Visible Learning blir kalt for skoleutviklingens "hellige gral". Vi hadde tidligere i år med oss 48 norske lærere og skoleledere til Auckland University, hvor Hattie har forsket og undervist. Våre forsøk på...

les mer

Sir Ken Robinson om “Changing Education Paradigms”

Sir Ken Robinson er en av verdens ledende forelesere på kreativitet og kreativ tenkning. Han har blant annet blitt kjent for utsagn som at skolen dreper elevenes kreativiet. I denne filmen, som forøvrig er et animert foredrag, snakker Sir Ken om at skolen trenger et...

les mer

Facebookvenn nummer 400!

Det tok mindre enn et døgn fra vi skrev om at vi nærmet oss 400 venner av Ringer i vann på Facebook, til venn nummer 400 dukket opp. Siri Jenny Solvang, førskolelærer fra Østby i Trysil kommune, vil få seg en liten overraskelse senere i sommer. Vi både takker og...

les mer
 

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere