Velkommen til Ringer i vann!

Kompetanseutvikling i skole og barnehage? Studieturer? Konferanser og foredrag? ...da er du på rett sted!

Nyheter fra Facebook

Er det fortsatt noen som tror på «LÆRINGSSTILER»? I så fall er det kanskje på tide med en revisjon av den pedagogiske praksisen!

Norske skoler og barnehager har opp igjennom årene vært preget av det vi kan kalle «kengurutenkning» - nye guruer har hoppet inn (og ut igjen) med jevne mellomrom. Dette har ofte vært dårlig dokumenterte pedagogiske påfunn, og bak metodene ligger det kommersielle interesser gjennom boksalg, foredrag, kurs og til og med sertifiseringer. En av de mest hardnakkede trendene er/har vært «Læringsstiler» – ideen om at vi lærer forskjellig og at innlæringen må tilpasses måten den enkelte lærer på! Vi påvirkes f.eks. i ulik grad av lyd, lys, temperatur, møblering, tid på dagen, lærere, medelever; hvilke sanser vi benytter ved innhenting av informasjon f.eks. gjennom å lytte (auditiv), lese/observere (visuell), skrive/notere (taktil), bevege seg (kinestetisk) og måten vi håndterer komplisert informasjon på (analytisk eller holistisk). Lærernes oppgave blir å diagnostisere hvilken «læringsstil» det enkelte barn eller ungdom har, og deretter tilpasse undervisningen til dette. For dette formålet er det utviklet ulike kartleggingsverktøy.

«Læringsstilene» dukket opp på begynnelsen av 2000 tallet, og det er fortsatt skoler og barnehager som har dette som et sentralt pedagogisk verktøy, og det til tross for at det ikke har vært dokumentert gjennom forskning at det faktisk virker inn på barnas læring. Felles for mange av disse «pedagogiske verktøyene» er at de er basert på myter (neuromyths) om hvordan hjernen virker. Har du for eksempel hørt at de fleste bare bruker 10% av hjernen sin? Kanskje føler du noen ganger at du er en av dem? Men påstanden er en myte – alle bruker hele hjernen sin, og hele hjernen er involvert i å løse ulike oppgaver. Evolusjonen ville ikke utrustet oss med en stor og energislukende hjerne (selv om hjernen bare står for ca. 2% av kroppsvekten bruker den 20% av all energien(!)) dersom 90% av den skulle stå ubrukt!

I 2014 ble det publisert en artikkel i «Nature Reviews Neuroscience» som viste i hvilken grad lærere i fem ulike land trodde på ulike påstander om hvordan barn og ungdommer lærer. En av mytene, at barn lærer bedre om undervisningen tilpasses deres egen «læringsstil» var det 96% av lærerne som trodde på. I tillegg trodde 80% at noen barn er styrt mer av venstre hjernehalvdel mens andre er styrt mer av høyre, og dette kan forklare forskjeller i hvordan de lærer. Begge disse mytene er kraftig tilbakevist av hjerneforskere. I forbindelse med Brain Awareness Week 2017 har nå tretti ledende hjerneforskere fra blant universitetene Harvard (USA), Oxford, Cambridge (UK), Max Plank (Tyskland) og Queens i Canada gått kraftig ut og advart mot å tro at det er noe som helst hold i teoriene om "læringsstiler". De sier at teorien om «læringsstiler» er det de kaller en «neuromyth», og at det ikke er funnet noen vitenskapelige bevis for at «læringsstiler» virker positivt inn på elevenes læring.

Kanskje fokus på «kritisk tenkning» og mer fokus på evidens basert praksis ville vært en bedre anvendelse av tid og (ikke minst) ressurser?
... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Å trene hjernen er blitt en gigantisk industri. Googler man kognitiv trening får man mer enn 10 millioner treff for mer eller mindre kommersielle apper, spill og andre produkter som skal gjøre hjernen mer effektiv. Men blir vi egentlig lurt? Noen av verdens ledende hjerneforskere (ved blant annet Stanford universitetet og Max Plank instituttet) har testet ut de mest toneangivende produktene for å se om de faktisk kan forbedre den kognitive evnen. Resultatet er tydelig – de fleste kognitive treningsmetodene som spill og apper gjorde riktignok barna etter hvert dyktigere på selve spillet, men de ble ikke videre smartere, mer konsentrerte eller kreative. Ikke fikk de bedre hukommelse heller. Derimot har hjerneforskning vist at motorisk trening og mosjon (!) styrker alle våre tankemessige evner. Men det skjer spennende ting! Ved universitetet i Auckland, New Zealand har et forskerteam under ledelse av Karen Waldie og David Moreau nå utviklet et program som nå prøves ut på skoler i Auckland, og som består av både motoriske øvelser og kognitiv trening på nettbrett/pc. Programmet blir gjennomført med tilsammen 30 minutter med øvelser ved starten av hver skoledag, og det går over en 10-ukers periode. Målet er at dette skal bli et obligatorisk program for alle skoler på New Zealand. I forbindelse med skrivingen av vår neste bok, har vi vært så heldige at vi har fått følge dette arbeidet på nært hold. Spennende! ... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Vi er tilbake i Oslo etter en kjekk kveld med kjekke barnehagefolk i Bodø. Responsen på modellen om de grunnleggende ferdighetene gir oss en ytterligere giv i arbeidet med å skrive boka "Se alt jeg kan - hvordan kroppen lærer hjernen å tenke". Tusen takk! ... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

«Ørsta - hjartet av Sunnmørsalpene» - heldige oss, her kommer vi til å være mye de neste årene! Vi har startet et nytt, stort treårig utviklingsarbeid med alle barnehagene i Ørsta og synes det er stor stas! ... See MoreSee Less

Les på Facebook
·Del

Nyheter

Ringer i vann avvikler fast-telefonen.

Vi har fra sommeren 2016 valgt å avvikle vårt fasttelefonnummer og vårt faksnummer. Vi treffes heretter på mob.nr. 9751 1209 og 9017 7696. Mailadresse, webadresse osv. er som før.

les mer

Hver femte deltaker er gratis!

Har du tenkt på at det går an å gå sammen flere barnehager når dere skal melde dere på "Alt henger sammen med alt"- konferansen 2016? Hver femte deltaker går gratis. Går dere sammen flere barnehager og melder på tilsammen mer enn 20 deltakere får dere et enda...

les mer

Savner du "flyeren" for neste års mest spennende barnehagekonferanse? Her er den! Alt henger sammen med alt  

les mer

New Zealand – med læring og vurdering i fokus.

Ringer i vann har arrangert studieturer til New Zealand siden 2005. Her er noen tilbakemeldinger fra tidligere deltakere: Er svært fornøyd med alt og synes at det faglige har vært på topp! Dette har vært en innholdsrik studietur, og vi har fått med oss svært mykje...

les mer

Ny design på hjemmesiden.

Vi har nå forandret både lay-out og design på vår hjemmeside. I forbindelse med omleggingen har vi valgt å arkivere en rekke artikler. Er det noe du savner eller ønsker å finne kan du benytte søkefunksjonen i øvre høyre hjørne.

les mer

Hurra – nytt skole- og barnehageår!

En lang (og våt) sommerferie er over, og et nytt skole- og barnehageår har startet. Dere husket vel på å feire oppstarten av det nye lærings- og utviklingsåret??!! Signaleffekten av å feire er å si at det er noe viktig som markeres. Vi i Ringer i vann har allerede...

les mer

«Læringslyst i Sør-Østerdal» godt i gang!

Ringer i vann har i 2012 begynt å arbeide med «Læringslyst i Sør-Østerdal». Dette er et skoleutviklingsprogram for kommunene Elverum, Våler (i Solør), Trysil, Engerdal og Stor Elvdal i regi av regionrådet for Sør-Østerdal. Følgende sitater er hentet fra avisen...

les mer
 

Samfunnsansvar

Ringer i vann ønsker å ta et samfunnsansvar. I tillegg til å være en Miljøfyrtårnbedrift, støtter vi hvert år følgende tiltak økonomisk:

Utdanning av kvinnelige lærere i Mazar-E-Sharif i Afghanistan.

..samt Østby musikklag fra Trysil – uten musikk stopper bygdene!

Samarbeidspartnere